Aktuality

Ze všech stran slyšíme bohužel v posledních třech letech často zprávy neradostné: Pandemie Covidu 19, krize zdravotní, finanční, politické, rostoucí inflace a od února 2022 dokonce neuvěřitelná válka na Ukrajině… zlý sen, ze kterého se jaksi nemůžeme probudit, protože to není sen. Snad Vás, vážení příznivci a přátelé České nemocnice v Arandu, právě proto potěší tato zpráva, i když se týká jen malé a bezvýznamné vesničky pod himálájským ledovcem Čhogo-Lungma ve vzdáleném Pákistánském Karakoramu. Jak víte, zde, na samém konci světa funguje od roku 2007 malá nemocnice, které samotní obyvatelé Arandu dali její jméno: Czech Hospital. Již 16 let zachraňuje lidské životy a uzdravuje nemocné. Jen dětí, které by bez její existence byly bezpochyby zemřely na zimní zápal plic či zánět mozkových blan, je nejméně pět set. O nemocnici se staráme jak nejlépe můžeme a nechci se opakovat v připomínání toho, co se nám v tomto směru všechno povedlo či nepovedlo. Nejdůležitější je, aby nemocnice setrvala a aby měla léky, které jste nám doposud vždy pomohli zajistit svými dary. Již 16 krát. DÍKY VÁM!!!

Czech Camp a nový Czech hotel jaro 2022
Czech Camp a nový Czech hotel (z jara 2022)

Již záhy poté, co Česká nemocnice spatřila světlo světa, naléhavě jsme si začali uvědomovat, že nejtěžší nebylo ji postavit a uvést do provozu, ale že mnohem těžší bude zajistit její trvalou udržitelnost a to i poté, kdy již do Karakorumu nebudeme moci jezdit sami. Věděli jsme, že základním předpokladem k tomu je dostupnost vzdělání, a proto jsme zrekonstruovali a rozšířili místní základní školu a v roce 2018 odevzdali do užívaní i Czech hostel, což je název internátu ve Skardu, ve kterém nadané děti z naší vesnice i údolí mohou bydlet a navštěvovat střední a vyšší školy. Přístup ke vzdělání je ale také jen částí oné pověstné udice, kterou musíte lidem dát namísto samotných rybek, když jim opravdu chcete pomoct. Stejně důležité pro setrvalé a nezávislé fungování České nemocnice je i vytvoření vlastního zdroje příjmu pro její provoz i přístrojové, lidské a farmakologické zázemí. Jak toho docílit, když prosťáčci z Arandu a podobných vesnic toho na prodej moc nemají? Toť otázka hodna Hamleta. Obilí nevyprodukují dostatečně ani pro sebe a prodej žádaného jačího másla, či omlatkového dříví ze zakrslých vrbiček a bříz je také nespasí. Můžou ale nabídnout svoje služby těm, kdo se přijedou do jejich nádherného údolí podívat, trekovat či lézt, lyžovat nebo se proletět nad Karakorumen na paraglaidu. A také to dělají, bohužel stále na nejnižším stupni hierarchie rozdělení konečného zisku. Dřou se s těžkými náklady, připravují tábory, vaří, prodávají práci svých svalů a plic a něco málo si i skutečně vydělají. Bohatnou z toho ale sofistikované cestovky z velkých měst. A ne zrovna málo! Má to proto jediné logické řešení: je třeba zajistit, aby mohli poskytovat svoje služby návštěvníkům svého údolí přímo. Vedle vytvoření důstojných ubytovacích možnosti, je třeba vytvořit i vlastní kompetentní cestovní agenturu a v neposlední řadě i horolezecky skutečně kvalifikovaný personál: horské vůdce, průvodce a výškové nosiče. Začali jsme tím prvním a po čtyřech letech snažení dnes již existuje plně funkční a na místní poměry neuvěřitelně zelený kemp s dostatečným přívodem vody a základním sociálním vybavením. Přirozeně nese jméno Czech camp. V minulém roce na jaře k němu přibyl i malý hotýlek s recepcí, třemi pokojíky s vlastním soc. zázemím, slušnou kuchyní a s vlastní fotovoltaikou na střeše. Pět hvězdiček zde nehledejte, ale každý potvrdí, že na místní poměry je to neuvěřitelně nadstandardní. To ale nestačí - nejdůležitější je lidský „software“ v podobě dokonalého zvládnutí horolezeckého řemesla. Příští vůdci, průvodci a výškoví nosiči se musí naučit lezecké technice, správným zásadám jištění a mnoha dalším věcem, aby nebyli svým klientům nebezpeční. Nestačí jen být mrštný jak lasička a fyzicky zdatný, co horalé většinou splňují, protože jinak by ve svém extrémním životním prostředí nepřežili. Aby se horalé horolezeckému umění naučili, neodmyslitelně potřebují horolezecké pomůcky všeho druhu, od lan a karabin, přes boty, mačky, cepíny… až po stany a expediční výstroj a výzbroj. A to je drahá věc. Aranďané také nemají nikoho, kdo by jim na to třeba poskytl půjčku, kterou by stejně nemohli splatit. A tak jsem v roce 2018 uveřejnila na našich stránkách výzvu, aby nám čeští horolezci či samotní výrobci darovali výstroj a výzbroj, novou, ale klidně i použitou. I když se pak zdálo, že tato snaha zhyne na úbytě kvůli následně nastoupivší covidové izolaci, díky Bohu se tak nestalo. Hlavně díky Honzovi Obročníkovi, kterému nikdo neřekne jinak než Vorel. To on zorganizoval sbírky pod umělými lezeckými stěnami v Praze, Brně i dalších místech. Časem se k myšlence přidali i jeho kamarádi: Martin Dědek a David Hodr, a tak se jednoho jarního dne roku 2021 v mé garáži octla neuvěřitelná hromada horolezeckého materiálu všeho druhu. Byly to dary početných anonymních i neanonymních jednotlivců, ale i firem. Věci byly použité, ale i úplně nové (hlavně od firem), jejichž úhrnnou cenu se vůbec neodvážím vyčíslit. Bylo to jako zjevení, ale také závazek v jednom. Tu hromadu bylo totiž třeba nějak dopravit do 10000 km vzdáleného Islamabádu a posléze ještě dalších 1000 km do samotného Arandu. Zároveň vyvstávala otázka, kdo v Arandu vyleze a zajistí několik skalních cvičných cest a kdo správnému horolezectví Aranďany naučí. Nebudu Vás již déle napínat, protože to všechno se v průběhu posledních dvou let uskutečnilo, ostatně jinak bych nemohla tuto zprávu psát. Stalo se tak navzdory vše rozleptávající pandemii i brutálnímu napadení Ukrajiny Putinem. Soukromě si myslím, že se opět potvrdila moje životní zkušenost, že blázny ochraňuje sám Bůh. Za přepravu zásilky do Islamabádu a celé odbavení ráda na tomto místě ze srdce děkuji laskavému panu Štěfanu Hojovi a jeho cargo agentuře, jehož jsem objevila po několika počátečních beznadějných pokusech jako štěstí přímo shůry. Štefan, veterán z Afghanistánu, dobře porozuměl mé prosbě, zřejmě toho věděl o bídě dost. Tento úžasný člověk zúročil svoje mnohaleté zkušenosti z Kandahárského vojenského letiště, když je promítl do své úspěšné cargo firmy, která získala bohaté zkušenosti s exportem do Pákistánu. To bylo přesně to, co jsme potřebovali. Nakonec se Štefan s celou záležitostí ztotožnil do takové míry, že nám odmítl cokoliv účtovat a udělal to zadarmo!!! Díky, Štefane!!! Nehynoucí a neodmyslitelnou zásluhu na zdárném průběhu celé akce má i velvyslanectví České republiky v Islamabádu v čele s panem velvyslancem Tomášem Smetánkou, velkým podporovatelem České nemocnice, který pro naši zásilku vyřídil s pákistánským protějškem celní a daňovou výjimku a navíc pro zásilku poslal na letiště vlastního řidiče. Tak se stalo, že v říjnu 2021 si náš zdravotník Najaf Ali europaletu s horolezeckým pokladem vyzvedl na naší ambasádě v Islamabádu a džípem dopravil zbývajících 1000 km do Arandu. Již předtím část sbírky dovezli do Arandu manželé Petra a Štěpán Viklerovi, mladí lékaři z Brna, kteří tam odjeli na výlet v létě 2021. Dík patří i jim, také za gynekologické konzultace poskytnuté Petrou Najafovi.

To ostatní se odehrálo v září roku 2022, když s námi do Arandu vyrazili i Vorel, Martin a David. Na okrajové skále Senchecha, která se nachází vpravo od údolní morény ledovce Karphoro a nedaleko českého kempu se jim podařilo vylézt a zajistit 4 tolik potřebné cvičné cesty. Početné díry za tím účelem vyvrtal sám Martin s pomocí dlouhého kabelu a k tomu účelu ve Skardu zakoupeného naftového generátoru. Akce se odehrávala za obrovského nadšeného zájmu obyvatel Arandu, jak dospělých, ale hlavně dětí, takže se zdá, že horolezectví se zde stane národním sportem. Martin se stal i hlavním a prvním horolezeckým instruktorem místních zájemců, když mu posluchači doslova viseli při výkladu na rtech a zbožně po něm opakovali anglické názvy lezeckých pomůcek. A aby si je v paměti zachovali, vyrobil Martin vlastnoručně nakreslený obrázkový slabikář horolezecké terminologie, který se okamžitě začal těšit obrovskému zájmu. Všechen dovezený horolezecký materiál byl řádně roztříděný, zkatalogizovaný a zabalený tak, aby na něj nemohli myši ani případní zloději, a uskladněný v sudech a krabicích v nově vzniklém Czech hotelu. Tak se zrodila Czech Climbing school, která snad vedle Czech hospitalu, Czech hostelu (ve Skardu) a Czech campu také přispěje v Baltistánu k dobré pověsti našich národních barev. A závěrem: nelze nezmínit i významný počin Honzy Obročníka - Vorla, který odjel do Arandu s vizí uskutečnit tam nějaký opravdový skalní výstup. Stalo se tak na hoře Pakora Brakk Puke, 4980 m vysoké, přímo nad vesničkou Bísil, nacházející se asi 5 km dolů po proudu Basho od Arandu. V roce 2013 zde učastníci německé expedice z Braunschweigu vylezli na do té doby zřejmě panenský vrchol 18ti délkovou skalní cestu, kterou zajistili nýty, které lze použít ke zpětnému slaňování. A právě tuto stěnu zvanou „Rodeoplatte“ toužil Honza zopakovat. Podařilo se mu nakonec kvůli celkovému nedostatku času vylézt 10 délek a opětovně slanit do „basecampu“ pod kopcem. Událost ale určitě vejde do historie horolezectví, protože umožnila prvním dvěma obyvatelům Arandu, „chairmanovi“ Alimu a slavnému Ahmadavi Husajnovi, prvnímu Aranďanovi, který nedávno vystoupil na osmitisícovky (Broad Peak a Gasherbrum2), kteří Vorla doprovázeli, aby si vyzkoušeli, jak vypadá a chutná opravdové skalní lezení. Nutno dodat, že z toho sice měli „oči navrch hlavy“, ale rozhodně jejich nadšení neznalo mezí a otevřelo v Arandu nové obzory.

Na závěr bych chtěla za náš spolek Czech hospital, z.s. moc a moc poděkovat všem lidem dobré vůle, o kterých byla v této zprávě řeč a bez kterých nikdy nic dobrého nejde udělat (zejména firmám Singing Rock, Saltic, Hanibal, Ocún, Rock Point, Hannah a rafiki) a zároveň vyslovit naději, že nově vzniklá agentura „ARANDO ADVENTURE PAKISTAN“ bude úspěšně v Arandu fungovat, a přispěje tak k zajištění budoucí soběstačnosti České nemocnice. A také si dovoluji dopředu poděkovat za morální i finanční či jinou podporu naší činnosti v Arandu, pokud Vás k ní tato zpráva bude inspirovat.

Za Czech hospital, z.s. Dina Štěrbová

Navštivte také nové vebové stránky www.Arando-adventure.com, pomocí nichž bude nově vzniklá cestovka jménem ARANDO ADVENTURE PAKISTAN komunikovat se zájemci o její služby.

Ahmad Hussain ve stěně
Ali se blíží k nástupu na Rodeoplatte
Část sbírky
Část sbírky v Czech hotelu
Climbing
Czech Rock
Czech Rock Schenchecha
Martin s budouíimi horskými vůdci
Martin v akci
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Matroš
Nákup generátoru ve Skardu
Nejvyšší dosažený bod
Rodeoplatte v plné krase
Rodeoplatte, 18 délek skalního lezení na Pakora Brakk
Slabikář
Slabikář
Slabikář
Slabikář
Slanění
Slanění
Současná podoba Czech hospital
Tabulka na nástupu Rodeoplatte
Vítání v Arandu 2022
Vorel a Ali s generátorem pod skálou
Výhled z přístupu k Rodeoplatte
Výhled z přístupu k Rodeoplatte
­