Záběry z Pákistánu-Baltistánu jsou natočené roku 2010.
Instalace a zprovoznění sedimentační nádrže (tank) nad vesnicí Arandu.
Tank čistí vodu od hrubých nečistot, které způsobovaly ucpávání vodovodu.
Kromě toho stabilizuje i tlak vody.
Projekt je podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí

­

Přednášky a výstavy

Máte zájem o přednášku nebo výstavu fotografií z Baltistánu? Rádi za vámi přijedeme.
­