Projekty

Rok 2015

Pokračovat ve stavbě internátu ve Skardu

Pokračovat ve stavbě přízemní části budovy internátu.

Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu

Bude provedena námi osobní kontrola na místě samém.
Jako každým rokem, i v roce 2015 bude zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.

Osobní převzetí Staff house

Ve vesnici Arandu osobně převezmeme nově postavenou budovu Staff house

Rok 2014

Pokračovat ve stavbě internátu ve Skardu

Pokračovat ve stavbě přízemní části budovy internátu.

Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu

Jako každým rokem, i v roce 2014 bude v září zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.

Rok 2013

Ukončení stavby Staff house

Zadání projektu: Ukončení stavby staff house, neboli domu pro zdravotníky včetně lékařů (pákistánské i z ciziny) pro nás, pracovníky Czech Hospital, další dobrovolníky, případně dozorující pákistánské úředníky.

Pozemek pro internát ve Skardu

Zakoupit ve Skardu pozemek o velikosti 30x20 metrů2 (pakistánkská míra 1 kanal) pro stavbu malého internátu, sloužícího v budoucnu pro adepty středoškolského studia z Arandu a přilehlých vesnic. Hned Zahájit stavbu opěrné zdi, ohraničující tento pozemek, která je nutnou funkční součástí každé stavby v poušti.

Zajistit provoz a léky nemocnice v Arandu

Jako každým rokem, i v roce 2013 bude v září zakoupena zásoba léků na rok u místních distributorů. Léky jsou totiž absolutní alfou a omegou našeho působení v Baltistánu, bez kterého by se zhroutil základní smysl naší nemocnice. Není nejmenší naděje, že by si je vesničané mohli zajistit jinak a znovu by v zimě začaly umírat ti nejzranitelnější: děti, ženy a staří lidé.

Rok 2012

Obnova hygienických a zdravotních zařízení po lavinách v dolině Basho, discrict.

Zadání projektu: Identifikační formulář + rozpočet

Rozšíření a oprava školy

Identifikační formulář + rozpočet

Rok 2011

Omezení otrocké práce v karakorumském zemědělství

Závěrečná zpráva projektu
Zadání projektu: Identifikační formulář + rozpočet

Obnovení přístupu obyvatel z údolí Basho k civilizaci (Pákistán)

Závěrečná zpráva projektu
Zadání projektu
- Rozhodnuti o přidělení dotace
- Projekt - popis výchozího stavu
- Aktivity a Výstupy
- Rozpočet

Rok 2010

MODELOVÉ ŘEŠŒENÍ ZLEPŒŠENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH HORSKÝCH HIMALÁJSKÝCH VESNIC

Závěrečná zpráva projektu
- Průvodní dopis
- Titulní strana
- 1 Shrnutí
- 2 Hodnocení aktivit a výstupů
- 3 Hodnocení řízení projektu
- 4 Kvalita a udrľitelnost projektu
- 5 Čerpaní 16 Finanční zpráva
- 51 Komentář k příloze 16
- 6 Závěry a doporučení
- Příloha č 1 experti
- Příloha č 2 dodávky
- Příloha č 3 služby
- Příloha č 4 školení
- Foto_Přílohy
- Video: Najaf Ali léčí
- Video: Návštěva v Arandu
- Video: Arandu v zimě
- Video: Tank na vodu

Zadání projektu
- Titulní list
- Identifikační formulář
- Tabulka výstupů a aktivit
- Rozpočet
- Matice logického rámce
- Popis výchozího stavu
- Vztah projektu k řešení potřeb partnerské země
- Příloha k rozpočtu

­