17. 03. 2012

Rádi bychom na tomto místě poděkovali jak vedení FN Brno-Bohunice, reprezentované osobou ředitele pana MUDr. Krause, MBA, tak paní primářce tamější Oční kliniky Prof. MUDr. Evě Vlkové, CSc., operatérce a učitelce Dr. Niaze paní Doc. MUDr. Hlinomazové, PhD., a v neposlední řadě i pracovníkům Tkáňové banky v Brně.

Náš upřímný dík patří taktéž i majiteli a řediteli v jedné osobě kliniky Lexum v Praze, panu Prof. MUDr. Martinovi Filipcovi CSc., pracovníkům Tkáňové banky ve Vinohradské nemocnici v Praze a mnoha dalším lidem, kteří napomohli tomuto dobrému skutku. Nesmíme zapomenout na firmu SPIRIT MEDICAL, spol. s r.o., která věnovala Dr. Niazovi, potažmo nemocnici DHQ ve Skardu, oční mikrochirurgickou jednotku Protegé s příslušenstvím.

Niaz v Brně

­